A Career at POEM

บริษัท โพเอ็ม โกลบอล จำกัด เป็นบ้านที่คุณสามารถเติบโตไปพร้อมกับเรา

We care about you.

ลูกค้าสำคัญ แต่พนักงานก็สำคัญไม่ต่างกัน

ประกันสุขภาพ

ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนนอก

กองทุนฯ ของคุณ

แผนลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนตัว เลือกสัดส่วนการลงทุนได้อิสระ

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมและวันหยุดของบริษัทมาจากการเลือกแบบ alternative voting

งานอดิเรก

เราสนับสนุนให้พนักงานมีงานอดิเรก งานเสริมหรือกิจกรรมนอกเวลา

พร้อมรับฟัง

ไม่ว่าคุณมีตำแหน่งอะไร เสียงของคุณนั้นดังเสมอ เราเชื่อว่าความเห็นที่หลากหลายย่อมนำไปสู่การตัดสินใจที่มีคุณภาพ

We will support you.

สวัดิการที่สนับสนุนคุณ

เราเข้าใจดีว่างานที่ดีมาจากพื้นฐานที่มั่นคง นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานที่ครบถ้วน สวสดิการและนโยบายผลประโยชน์พนักงานของโพเอ็มถูกออกแบบมาเพื่อดูแลคุณ 

Small team, varied positions.

เส้นทางที่หลากหลาย

ด้วยขนาดทีมงานที่กะทัดรัด และสภาพองค์กรที่มีความรับผิดชอบหลากหลาย ทำให้เรามีตำแหน่งงานที่หลากหลายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าคุณต้องการความมั่นคง หรือกำลังไฟแรงพร้อมเติบโตเรามีตำแหน่งสำหรับคุณ

Our Properties

พื้นที่ของเรา

iPLACE

Retail & Business Space

กลุ่มธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

Premium Self Storage

บริการห้องเก็บของพรีเมี่ยม

Self Storage & Mini Warehouse

บริการห้องเก็บของ

Join us?

หางานที่ใช่สำหรับคุณ

ไม่มีตำแหน่งที่คุณต้องการ บอกเรา

Accounts Receivable Officer

เจ้าหน้าที่บัญชี ฝั่งรับ

ทำงานวันศุกร์ – อังคาร

20,000 – 25,000 บาท/เดือน

ด้าน AR

– จัดทำตารางคุมใบ SO ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

– ออกใบแจ้งหนี้ทุกวันที่ 24

– ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกค้าบางรายทุกวันที่ 24 และลูกค้ารายอื่นภายในวันถัดไปหลังจากได้รับเงิน

– ติดตามหนี้จากลูกค้า

– จัดทำรายงาน AR Ageing แยกเป็นรายใบแจ้งหนี้

ด้านภาษี

– ภ.พ.30: ส่งรายการรับเงิน (tax point บริษัทฯ เกิดขึ้นเมื่อรับเงิน) และหลักฐานการรับเงินให้สำนักงานสอบบัญชี

– ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ที่ออกให้ลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่

– ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ที่ออกโดยเครื่อง POS 3 เครื่อง

ด้าน Cash Flow

– จัดกลุ่มรายการเดินบัญชีเบื้องต้น (จากไฟล์ Excel) เพื่อคาดการณ์สภาพคล่อง และตั้งโอนเงินตามจำเป็น

ด้านงานเอกสาร

– เก็บใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานบัญชี

ด้านการดำเนินธุรกิจ

– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การรับเงิน การชำระเงิน และการบันทึกบัญชี ที่นำส่งให้แก่สำนักงานบัญชี

– รายงานขายจากเครื่อง POS และ payment gateway

ด้านบุคคลากร

– จัดทำเอกสาร incentive ตอบแทนผลงานของพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ

– ประสบการณ์งานการบัญชี 2 ปี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Word, Excel และ PowerPoint)

Chief of REDD/ARYU

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

ทำงานวันศุกร์ – อังคาร

18,000 – 20,000 บาท/เดือน + Commission

ด้านการขาย

– ปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงาน

– ปิดยอดขายรายวันที่เครื่อง POS

– คอยแจ้งหัวหน้าถึงความคืบหน้าต่าง ๆ และส่งมอบงานให้กะต่อไปอย่างสมบูรณ์ก่อนวันหยุด

ด้านการดูแลผู้สนใจ (New) สินค้า

– เป็นตัวแทนแบรนด์แนะนำข้อมูลบริการสถานที่และอุปกรณ์แก่ผู้สนใจลูกค้า

– ทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้สนใจ และแนะนำบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้
ติดตามผู้สนใจจนสามารถปิดการขายได้

ด้านการดูแลลูกค้าปัจจุบัน (Current)

– ดูแลบัญชีของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

– แจ้งเตือนวันหมดอายุของรหัสพิน

– แนะนำโปรโมชั่นและสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ

– จัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐาน

– ช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ ในฐานะ Touchpoint หนึ่งของแบรนด์

– แก้ไขปัญหาตามขอบเขตความรับผิดชอบ

ด้านการดูแลอดีตลูกค้า (Lapsed)

– ดูแลบัญชีของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

– แนะนำโปรโมชั่นและสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ

– การเตรียมความพร้อมอาคารอุปกรณ์และสถานที่

– ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารและสถานที่

– ตรวจอาคารอย่างละเอียด และตรงตามสภาพจริง

– สามารถประเมินสถานการณ์และแก้ไขเองได้ตามนโยบาย

– ติดต่อและบริหารทีมอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อช่วยให้ อาคารและสถานที่ภายใต้การดูแลของตนเป็นไปตามมาตรฐาน
แม่บ้าน เช่น ทีมซ่อมบำรุง บริการขนส่งโลจิสติกส์ ติดตามและกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของคู่ค้า เป็นต้น

– จบการศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการต้อนรับลูกค้า 1-2 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

– ทักษะการเขียนและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม ทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลและในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลา เชื่อถือได้และสุภาพแก่ลูกค้า

– ความสามารถในการให้เหตุผล

– ความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และตีความเอกสาร ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกต่างๆ ในสถานการณ์ ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์

– ทักษะและความสามารถอื่นๆ

– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูดและเขียน)

– มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ คิดบวก และกระตือรือร้นตลอดเวลา

– ความสามารถในการใช้โปรแกรม (Microsoft Word, Excel, and PowerPoint)

iPLACE Customer Service Officer

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ทำงานวันศุกร์ – อังคาร

18,000 – 20,000 บาท/เดือน + Commission

ด้านการขาย และบริการหลังการขาย

– ตอบรับการติดต่อจากผู้เช่า และบุคคลภายนอก เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เช่า และผู้เช่า ต่าง ๆ สำหรับช่องทางต่าง ๆ
ในช่วงเวลา 9.00 – 18.00 น. ดังนี้ โทรศัพท์ประจำสำนักงาน/โทรศัพท์มือถือ/Messengerของเพจ/LINE OFFICIAL

– ศึกษาผู้เช่าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จากแหล่งข่าว บทความ เว็ปไซต์ และ social media เป็นต้น

– เสนอรายการผู้เช่าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อหัวหน้างาน และติดต่อเสนอพื้นที่

– ประสานงานจัดจ้าง หรือดำเนินการลงประกาศเสนอพื้นที่ให้เช่าเอง ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็ปไซต์อสังหาริมทรัพย์/Facebook Marketplace

– รับฟังข้อตำหนิจากบุคคลภายนอก และเสนอการแก้ไข ป้องกันกับหัวหน้างาน

– รับฟังข้อตำหนิจากผู้เช่าที่เป็นลูกค้า และหาทางออกให้แก่ลูกค้าตามนโยบาย

– แจ้ง และประสานงานกับฝ่ายอาคารเพื่อซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ ที่ผู้ให้เช่าต้องบำรุงรักษา

– จัดเตรียมหนังสือแจ้งการซ่อมบำรุง (preventive maintenance) ต่าง ๆ ที่กระทบผู้เช่าที่เป็นลูกค้า

– จัดเตรียมหนังสือแจ้งเหตุการณ์สุดวิสัย และประกาศรัฐบาล ต่าง ๆ ที่กระทบผู้เช่าที่เป็นลูกค้า

ด้านสัญญา และค่าใช้จ่าย

– จัดเตรียมใบเสนอราคา และสัญญา ตามนโยบาย

– ประสานงานกับฝ่ายอาคาร เพื่อขอผังพื้นที่ หรือแบบ ประกอบสัญญา

– จัดทำเอกสารต่อสัญญา และประสานงานกับลูกค้าให้ลงนามแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา

– จัดทำเอกสารคืนเงินประกันตกแต่ง เมื่อลูกค้าตกแต่งพื้นที่เสร็จ

– จัดทำเอกสารคืนเงินประกันสัญญา เมื่อลูกค้าสิ้นสุดสัญญา

– จัดเก็บสำเนาหลักฐานการคืนเงินประกันต่าง ๆ และประสานงานส่งให้แก่ลูกค้า

– จัดเตรียมหนังสือแจ้งเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

– เปิด Sales order (SO) และกรอกข้อมูลในระบบ สำหรับเงินประกันต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณุปโภคต่าง ๆ และค่าภาษีต่าง ๆ (ถ้ามี) เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น

– จบการศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดออนไลน์ 1-2 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

– ความสามารถในการสื่อสารออนไลน์

– ทักษะการเขียนและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม ทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลและในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลา เชื่อถือได้และสุภาพแก่ลูกค้า

– ความสามารถในการให้เหตุผล

– ความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และตีความเอกสาร ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกต่างๆ ในสถานการณ์ ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์

– ทักษะและความสามารถอื่นๆ

– มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดและการขายที่เหมาะสม

– การสร้างและอัปโหลดเนื้อหาเว็บไซต์ที่น่าอัศจรรย์ซึ่งขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

– การเสนอขายผ่านการเขียน Content จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โบรชัวร์ และแบบฟอร์มอื่นๆ สำหรับแคมเปญของเรา

– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูดและเขียน)

– มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ คิดบวก และกระตือรือร้นตลอดเวลา

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Google AppSheet, Microsoft Word, Excel และ PowerPoint)

Property Management Technician

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาอาคาร

20,000 – 25,000 บาท/เดือน + Commission

งานด้านปฏิบัติการรายวัน

– วางแผนการทำงานเพื่อให้ใช้ petty cash น้อยที่สุดตามนโยบาย

– ประสานงาน และตรวจสอบงานบริการเก็บขยะ

– ประสานงาน และตรวจสอบงานบริการเครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ ในห้องน้ำ

– ประสานงาน และตรวจสอบงานบริการระบบรักษาความปลอดภัยตามสัญญา

– ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ แจ้งปัญหา และติดตามการซ่อมบำรุง

– ตรวจสอบความพร้อมของโครงการเพื่อพร้อมให้บริการทุกวัน

– เซ็นชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้างาน

– แจกแจงงานดูแลอาคาร สินทรัพย์ และการช่วยเหลืองานบำรุงรักษา ตามความจำเป็น

– ประสานงาน และตรวจสอบงานบริการทำความสะอาดตามสัญญา

– ตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนกลาง

– ตรวจรายการทำงานตามสัญญาบริการทำความสะอาด

– วางแผน สั่งซื้อ และควบคุมการเบิกใช้ทิชชู่ และถุงขยะ

– วางแผน สั่งซื้อ และควบคุมการเบิกใช้อุปกรณ์สำนักงาน

– ตรวจสอบแบบตกแต่งของลูกค้า ตามนโยบาย และออกเอกสารตรวจรับแบบตกแต่ง

– ตรวจสอบการตกแต่งของลูกค้าให้เป็นไปตามแบบ และออกเอกสารตรวจรับการตกแต่ง

– เตรียมพื้นที่สำหรับส่งมอบให้ลูกค้า ตามนโยบาย

– รับมอบพื้นที่คืนจากลูกค้า ตามนโยบาย และออกเอกสารรับมอบพื้นที่

– ดูแลสวน และ landscape ดังนี้

– ตัดแต่งพุ่มไม้ โดยใช้อุปกรณ์ของบริษัทฯ

– วางแผนการตัดหญ้า และฉีดยาฆ่าหญ้า โดยการจัดจ้าง เช่น ก่อนการจดมิเตอร์

– วางแผนการแต่งต้นไม้ใหญ่ตามนโยบาย โดยการจัดจ้าง

– จดมิเตอร์ ไฟฟ้า น้ำ และแก๊ส (ถ้ามี) เดือนละ 1 ครั้ง

– ตรวจสอบเงื่อนไขประกันในการต่อสัญญาปีละ 1 ครั้ง

– เดินเรื่องการเคลมประกันสำหรับความเสียหายต่อสินทรัพย์ ของบริษัทฯ และของลูกค้า เช่น กระจกอาคารแตก, สัตว์กัดแทะสายไฟ, กิ่งไม้ตกหล่นโดนรถยนต์ลูกค้าเสียหาย

 

เกี่ยวกับเอกสาร

– เขียน PR สำหรับงานที่ต้องจัดหาวัสดุ หรือจัดจ้าง

– ตรวจรับงานต่าง ๆ ใน scope of work นี้ ตรวจสอบเอกสารวางบิล และจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

– ประสานงานในการตรวจรับรองอาคาร และอุปกรณ์ เช่นสถานีแก๊ส กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ

– ออกแบบและเขียนแบบตามความสามารถ ตามความจำเป็น

– ปรับปรุง และจัดเก็บแบบของอาคารต่าง ๆ ตามนโยบาย

 

ด้านการบำรุงรักษางานระบบ (Preventive Maintenance)

– ประสานงาน และตรวจสอบงานบริการกำจัดแมลง สัตว์ ฯลฯ ตามสัญญา

– ประสานงาน และตรวจสอบงานบริการซ่อมบำรุง ลิฟต์ และบันไดเลื่อน ตามสัญญา ดังนี้ เป็นต้น

– ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ แจ้งปัญหา และติดตามการซ่อมบำรุง

– ประสานงาน และตรวจสอบงานบริการดูดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล

– ประสานงาน และตรวจสอบงานบริการทะลวงท่อ

– ประสานงาน และตรวจสอบงานบริการล้างบ่อน้ำดี

– ประสานงาน และตรวจสอบงานบริการล้างเครื่องปรับอากาศ

– วางแผน ดำเนินการเองหรือจัดจ้าง และเสนอแผนและค่าใช้จ่ายในปีต่อไป สำหรับงานต่าง ๆ

 

ด้านงานซ่อม (Corrective Maintenance)

วางแผน ดำเนินการเองหรือจัดจ้าง สำหรับงานต่าง ๆ ดังนี้ เป็นต้น

– เปลี่ยนหลอดไฟม

– ซ่อมท่อน้ำ รั่ว แตก

– ซ่อมปั้มน้ำ

– Drop fuse ตัด หรือปัญหาระบบไฟฟ้าแรงสูงอื่น ๆ โดยการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

– ปัญหาระบบ CCTV

– ปัญหาระบบ access control เช่น Soyal หรือ PTI

– ปัญหาอุปกรณ์ในระบบ access control เช่น ปุ่มกด หรือไม้กั้นอัตโนมัติ

– ปัญหาระบบโทรศัพท์

– ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย (ethernet/LAN) และไร้สาย (wireless LAN/Wi-Fi)

 

ด้าน Improvement Projects

ประสานงาน และควบคุมงานปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ ตามความจำเป็น

 

ด้านอื่นๆ

– วางแผนงานล่วงหน้าให้มีเวลาขอซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ ด้วย PR แทนการใช้ petty cash

– จัดให้มีวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซม corrective maintenance ที่สามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อเลี่ยงการใช้ petty cash

– เก็บเอกสารแบบตกแต่งของลูกค้า

– มีการบำบัดน้ำ

– ระบบไฟฟ้าถูกต้องตามมาตรฐานสภาวิศวกร เช่นสายไฟฟ้ามีขนาดใหญ่เพียงพอ

– พื้นที่สำหรับส่งมอบให้ลูกค้า

– ฝ้า และผนังทาสีเรียบ และปราศจากรูหรือรอยตำหนิ

– พื้นปรับเรียบ มีวัสดุเป็นกระเบื้อง หรือคอนกรีตเรียบ ไม่แตกหัก

– ไม่มีน้ำรั่ว

– จ่ายไฟฟ้า จ่ายน้ำดี ระบายน้ำเสีย และจ่ายแก๊ส (ถ้ามี) ได้

– รับมอบพื้นที่คืนจากลูกค้า

– ชุดประตู-กระจก ไม่เสียหาย

– ฝ้า และผนังทาสีเรียบ และปราศจากรูหรือรอยตำหนิ

– พื้นปรับเรียบ มีวัสดุเป็นกระเบื้อง หรือคอนกรีตเรียบ ไม่แตกหัก

– แต่งต้นไม้ใหญ่

– มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี หรือเพิ่งจบการศึกษาโดยมีผลการเรียนดีระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรโยธา หรือไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office

– มีความสามารถในการใช้ AutoCAD

– มีความกระตือรือร้น และมีแรงจูงใจในตนเอง

– มีทักษะด้านเทคนิค การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ

Project Manager

ผู้จัดการโครงการ

30,000 บาท/เดือน

เกี่ยวกับโปรเจคท์

– บริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

– กำหนดทิศทางและบริหารขั้นตอนการออกแบบโครงการจากแบบร่างจนก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ

– ศึกษาและวิเคราะห์สักยภาพของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทบริหารอยู่ และเสนอแผนปรับปรุงโดยคำนึงถึงสภาพกายภาพบริบทการใช้สอยและการบำรุงรักษา

– ประสานงานระหว่าง Directions Office และ ผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้ออกแบบภายนอก

– ควบคุมให้สถาปัตยกรรมของแบรนด์ REDD ARYU และ iPLACE สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐาน โดยดำรงไว้ซึ่ง Design Concept

– ควบคุมคุณภาพระหว่างก่อสร้างและดำเนินการตลอดจนก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างน้อย 3 เดือน

ควบคุมมาตรฐาน

– กำหนดอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมของแต่ละแบรนด์ โดยทำงานร่วมกับ Graphic Designer และ/หรือ ผู้ออกแบบภายนอก

– จัดเก็บแบบและตัวอย่างวัสดุเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสถาปัตยกรรมทั่วไป

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรม

– ประสบการณ์บริหารทีมออกแบบ 2+ ปี

– ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 1+ ปี

– เชี่ยวชาญด้าน architectural detailing พร้อมความรู้ด้านการยื่นประมูลโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง

– ความรู้พื้นนฐานเรื่อง ST EE SN AC FP

– ประสบการณ์ออกแบบโคงการเชิงพาณิชย์

– ทักษะการวางแผน การจัดการ การประสานงาน และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

Sourcing Officer

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

20,000 – 25,000 บาท/เดือน + Commission

ด้าน PR

– ตรวจสอบ PR ที่มีข้อมูลไม่ครบในการไปออก RFQ

– ปิดงาน PR ได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ 5 งาน

 

ด้าน RFQ

– จัดทําเอกสารตามนโยบาย

– หาผู้เสนอราคา

– บันทึกผู้เสนอราคาในตารางผู้เสนอราคา (Bidder Submission List)

– จัดทําตารางเทียบราคา และระบุรายที่ควรจะเลือก

– ตรวจสอบชื่อ Supplier

– ตรวจสอบสาขา และเงื่อนไขการจ่ายเงิน

– ตรวจสอบ VAT กับประเภทของ Supplier

 

ด้านงานสัญญา

– ตรวจสอบสัญญาตาม Contract Checklist

– ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ให้ไม่มีข้อผูกมัดที่ไม่เหมาะสม

 

ด้านอื่นๆ

– สอบถามงาน และวางแผนงานประจําวัน

– จัดเก็บแฟ้ม PO และใบเทียบราคา

– จัดเก็บแฟ้มสัญญา

– จัดเก็บไฟล์คอมพิวเตอร์ตามนโยบาย

– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานด้ เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น

– มีทักษะการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะการพูด และการฟัง

– มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และเป็นเหตุเป็นผล

– มีความโปร่งใสในการทำงาน

– รักในงานบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร

– มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี

– สามารถเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง