รายการต้องห้าม

สารพิษ มลพิษ หรือสิ่งของปนเปื้อน

อาวุธปืน หรือวัตุระเบิด

วัตถุกัมมันตรังสี

สิ่งมีชีวิต เช่น ต้นไม้หรือสัตว์

วัตถุใดๆที่มีไอระเหยหรือกลิ่น

อาหารหรือของที่เน่าเสียได้

เงินสดเเละหลักทรัพย์

วัตถุไวไฟ ดอกไม้ไฟ เเละพลุ

ของผิดกฎหมาย

ขยะ

ยางรถยนต์

ของที่มีน้ำหนักเกิน 800 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

เกณฑ์ต้องห้ามของสารเคมีที่นำมาเก็บ

สุขภาพอนามัย 1

ระดับอันตรายต่อสุขภาพไม่เกิน 1

การสัมผัสสารจะทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อยเท่านั้น(เช่น อะซิโตน, โซเดียมโบรเมต, โพเเทสเซียมคลอไรด์)

ความไวไฟ 0

ความไวไฟความเป็นอันตรายไม่เกิน 0

วัสดุที่จะไม่เผาไหม้ภายใต้สภาวะที่เกิดไฟไหม้ปกติ (เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์) รวมถึงวัสดุที่ไม่ติดไฟ เช่น คอนกรีต หิน เเละทราย วัสดุที่จะไม่เผาไหม้ในอากาศ เมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิ 820 °C (1,500 °F) เป็นเวลา 5 นาที

ความไวในปฏิกิริยาเคมี 0

ความไม่เสถียรที่ระดับอันตรายไม่เกิน 0

มีความเสถียรตามปกติเเม้ภายใต้สภาวะการสัมผัสกับไฟ เเละไม่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้ (เช่น ฮีเลียม ไนโตรเจน)

ประกาศพิเศษ

ไม่มีประกาศพิเศษ