ขนาดห้องเก็บของ

XS

0.45 ตารางเมตร

กว้าง 0.6 x ยาว 0.75 เมตร | สูง 2.6 เมตร

สามารถเก็บกล่องได้:

S 20 กล่อง 
(24x33x25.5 เซนติเมตร) หรือ
M 10 กล่อง 
(36x42x30 เซนติเมตร) หรือ
L 5 กล่อง 
(48x48x30 เซนติเมตร)

S

1.50 ตารางเมตร

กว้าง 1.0 x ยาว 1.5 เมตร | สูง 2.6 เมตร

สามารถเก็บกล่องได้:

S 65 กล่อง (24x33x25.5 เซนติเมตร) หรือ

M 30 กล่อง (36x42x30 เซนติเมตร) หรือ

L 20 กล่อง (48x48x30 เซนติเมตร)

M

4.50 ตารางเมตร

กว้าง 1.5 x ยาว 3.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร

สามารถเก็บกล่องได้:

S 135 กล่อง (24x33x25.5 เซนติเมตร) หรือ

M 85 กล่อง (36x42x30 เซนติเมตร) หรือ

L 65 กล่อง (48x48x30 เซนติเมตร)

L

7.50 ตารางเมตร

กว้าง 2.5 x ยาว 3.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร

สามารถเก็บกล่องได้:

S 210 กล่อง (24x33x25.5 เซนติเมตร) หรือ

M 115 กล่อง (36x42x30 เซนติเมตร) หรือ

L 80 กล่อง (48x48x30 เซนติเมตร)

XL

12.00 ตารางเมตร

กว้าง 4.0 x ยาว 3.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร

สามารถเก็บกล่องได้:

S 315 กล่อง (24x33x25.5 เซนติเมตร) หรือ

M 210 กล่อง (36x42x30 เซนติเมตร) หรือ

L 130 กล่อง (48x48x30 เซนติเมตร)

XXL

18.00 ตารางเมตร

กว้าง 3.0 x ยาว 6.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร

สามารถเก็บกล่องได้:

S 580 กล่อง (24x33x25.5 เซนติเมตร) หรือ

M 310 กล่อง (36x42x30 เซนติเมตร) หรือ

L 240 กล่อง (48x48x30 เซนติเมตร)

GARAGE

21.00 ตารางเมตร

กว้าง 3.0 x ยาว 7.0 เมตร | สูง 4.2 เมตร

สามารถเก็บกล่องได้:

S 575 กล่อง (24x33x25.5 เซนติเมตร) หรือ

M 375 กล่อง (36x42x30 เซนติเมตร) หรือ

L 280 กล่อง (48x48x30 เซนติเมตร)

ตารางราคา

.

รายสัปดาห์

7 วัน

ขนาด

.

ราคา

.

ต่อวัน

.

.

รายเดือน

30 วัน

ขนาด

.

ราคา

.

ต่อวัน

.

.

รายครึ่งปี

180 วัน

ขนาด

.

ราคา

.

ต่อวัน

.

.

รายปี

360 วัน

ขนาด

.

ราคา

.

ต่อวัน

.