ช่วยเหลือ

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

รายการของที่จะเก็บ

ทำรายการสิ่งของที่คุณจะ นำไปเก็บในห้องเก็บของ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกขนาดห้องเก็บของ

หากคุณต้องการบริการนี้ติดต่อทีมของเรา

 • บริการขนย้าย
  ของที่ถูกแพ็คจะถูกขนย้ายจากต้นทางไปยังห้องเก็บของ
 • บริการแพ็คและขนย้าย
  เราจะดูแลตั้งแต่ ขั้นตอนการแพ็ค จัดเก็บไปจนถึงการเปิดหีบห่อที่ปลายทาง REDD

ขั้นตอนที่ 3

การจองห้องเก็บของ

คุณสามารถจองห้องเก็บของได้ล่วงหน้า 1 เดือน
 • ห้องเก็บของส่วนตัว
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • ห้องเก็บของสำหรับธุรกิจ
  • หนังสือรับรองบริษัทโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (DBD) (รับรองภายใน 90 วัน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการลงนาม
  • หนังสือมอบอำนาจ (ชื่อผู้รับมอบอำนาจ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจ (หากประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม)
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (จัดทำโดย REDD) และลงนามโดยกรรมการในหน้าสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 4

การชำระเงิน

 • ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
  ชำระผ่านระบบออนไลน์หรือที่หน้าฟรอนต์ REDD
 • ชำระผ่าน Internet Banking
  สามารถทำธุรกรรมได้ทุกธนาคาร ยกเว้นสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี

ขั้นตอนที่ 5

เช็คอิน

ขั้นตอนที่ 6

เก็บของ

เรามีรถเข็นให้บริการ เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย