คำถามที่พบบ่อย

การชำระเงิน

สามารถรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้ ดังนี้
รับบัตรเครดิต American Express, VISA, Mastercard, JCB ทั่วโลก และรับบัตรเดบิตที่เปิดใช้งานออนไลน์

การจองที่ชำระเงินแล้วทั้งหมดจะไม่สามารถคืนเงินได้ คุณสามารถดูได้ที่ ข้อตกลงและเงื่อนไขการ

สามารถยื่นคำร้องขอเงินคืน ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบออนไลน์ เช่น ระบบเว็บไซต์เรียกเก็บเงินผิดพลาด
  • ความผิดพลาดที่เกิดจากทีม REDD เช่น พนักงานให้ข้อมูลผิดพลาด

ระยะเวลาการดำเนินการคืนเงินเริ่มต้นตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องขอการคืนเงิน หลังจากนั้นระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ธนาคารผู้ให้บริการ และช่องทางการชำระเงิน

  • การโอนเงินผ่านธนาคาร โดยทั่วไปใช้เวลา 2-3 วัน
  • บัตรเดบิต โดยทั่วไปใช้เวลา 45-60 วัน
  • บัตรเครดิต โดยทั่วไปใช้เวลาภายใน 7-30 วัน